Công việc của chúng ta Ly Premiership

Mọi người đều có thể đặt tay lên cốc.

CUB đang tìm kiếm một cách mới để khai thác các nghi thức và hứng thú của trận chung kết AFL. Củng cố vị trí của Carlton Draught là bia chính thức của AFL cũng là chìa khóa, cũng như tăng cường sự hiện diện của thương hiệu cả trong và ngoài địa điểm.

Chúng tôi tự hỏi 'làm thế nào chúng ta có thể lấy cúp thủ tướng vào tay mọi người?'

Câu trả lời là ly bia AFL Premiership Cup, cũng như trình bày bia theo cách mới mẻ, thêm một khoảnh khắc tuyệt vời cho nghi thức chia sẻ bia với bạn bè trước hoặc sau trận đấu.

Và như một người nghiện đồ lưu niệm có thể thưởng thức nó từ một Carlton Draft Premiership Schooner sưu tập cả trong và ngoài cơ sở.