Công việc của chúng ta My Choc Top

Việc tìm kiếm đầu choc choc nhất của Úc

Rạp chiếu phim Greater Union luôn tìm kiếm các cách sáng tạo để tương tác và thưởng cho khách hàng của họ. Đặc biệt, họ đã tìm cách tạo ra một nền tảng thú vị để khách hàng tương tác trên các thiết bị kỹ thuật số.

Và những gì có thể độc đáo hơn Úc so với đầu choc? Khái niệm của chúng tôi khuyến khích khách truy cập thiết kế đầu choc của riêng mình, đăng kết quả và Úc đã bỏ phiếu cho mục yêu thích của họ. Kết quả tham gia kết quả thật tuyệt vời - trên thiết kế 7000 đã được gửi, bình chọn và chia sẻ qua phương tiện truyền thông xã hội.