Công việc của chúng ta Capricorn Rising Star Apprentice của năm

Tìm kiếm ngôi sao đang lên

Kỷ niệm cơ chế xe học việc tốt nhất và sáng nhất làm việc trong mạng lưới toàn Úc của họ không chỉ là một điều tốt đẹp cho Capricorn để làm, đó là một chiến lược kinh doanh âm thanh.

Bằng cách công nhận và khen thưởng cơ chế nghề nghiệp sớm thông qua Chương trình học nghề Ngôi sao đang lên của năm, Capricorn tiếp tục củng cố danh tiếng của mình như là một đối tác kinh doanh được lựa chọn cho hàng trăm cơ học viên tham gia và người sử dụng lao động của họ. Khi người học nghề tiếp tục trở thành chủ sở hữu doanh nghiệp theo cách riêng của họ, nhận thức về thương hiệu và lòng trung thành kiếm được thông qua quy trình giải thưởng Ngôi sao mới nổi sẽ giúp mang lại lợi ích lâu dài cho Ma kết.

Vai trò của Kẽm bao gồm phát triển thương hiệu và sáng tạo của chương trình, cũng như thiết kế và xây dựng microsite Rising Star.